Skip to content

About us

Crib Goch Outdoor was established back in January 2002 by Dylan Jones, the name taken from the famous Snowdonia ridge Crib Goch.

After leaving the RAF in 2001 Dylan took over an existing cafe in the popular picturesque village of Llanberis. A keen hiker himself he started selling maps and basic outdoor accessories in the cafe. He soon realised that there was a greater demand for top quality outdoor clothing, footwear and accessories in the area than his tea cakes.

Crib Goch Outdoor was born, providing top quality outdoor brands at great prices.

In 2012 Peter Thomas joined the company and Crib Goch’s second High Street shop was opened, specialising in outdoor clearance deals. Soon after the online shop was established and now the company has grown to 10 staff sending out outdoor gear around the world.

We are very passionate about our products and pride ourselves on great customer service and advice.

All the staff have been brought up in the area and know the Snowdonia mountains and paths like the back of their hands, come and visit us anytime and tap into their knowledge and experience grabbing a bargain at the same time.

All the products you see on our website are in stock and ready to ship out, any questions at all do not hesitate getting in touch with us.....


AMDANOM NI

Cafodd Crib Goch Outdoor ei sefydlu nôl yn Ionawr 2002 gan Dylan Jones, a’r enw wedi ei ysbrydoli gan y grib heriol ac adnabyddus sydd i’r dwyrain o gopa’r Wyddfa.

Ar ôl gadael y Llu Awyr Brenhinol yn 2001, ac yntau wedi ymrwymo i redeg caffi ym mhentref poblogaidd Llanberis dechreuodd Dylan- sy’n gerddwr brwd ei hun- werthu mapiau a chyfarpar awyr agored yn y caffi. Sylweddolodd ar unwaith fod mwy o alw am y dillad, esgidiau ac ategolion awyr agored nag oedd am ei gacennau cri. Felly y ganwyd Crib Goch Outdoor, yn darparu brandiau awyr agored o safon uchel am brisiau rhesymol.

Yn 2012 ymunodd Peter Thomas â’r cwmni ac agorwyd yr ail siop ar y Stryd Fawr yn Llanberis, yn arbenigo mewn cyfarpar awyr agored am bris gostyngedig. Yn fuan wedyn, sefydlwyd y siop ar-lein a bellach mae’r cwmni’n cyflogi 10 o staff sy’n gyrru cyfarpar awyr agored o bob math i bob cornel o’r byd.

Rydym yn angerddol am ein cynnyrch ac yn ceisio cynnig gwasnaeth cwsmer a chyngor o’r radd flaenaf. Magwyd y staff i gyd yn yr ardal ac maent i gyd yn gyfarwydd iawn â mynyddoedd a llwybrau Eryri, felly dewch i ymweld â ni i elwa ar ein profiad a’n gwybodaeth, yn ogystal â’n bargeinion.

Mae’r holl gynnyrch a welwch ar y wefan ar gael ac yn barod i’w gwerthu a’u danfon neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Hello,

We are very sorry, but the browser you are visting us with is outdated and not complient with our website security.

Please upgrade your browser to a modern secure version to view our website.